Huanyu Cheng

Associate Professor of Engineering Science and Mechanics

Huanyu Cheng

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Silicon Sensors Electronic Equipment Equipment And Supplies Metals Electronics Membranes Application Mechanics Fractals Self Assembly Thin Films Polymers Electrodes Monitoring Water Biodegradable Polymers Strain Strain Gages Composite Materials Graphene Graphite Temperature Skin Tissue

Most Recent Publications

Kyowon Kang, Seongryeol Ye, Chanho Jeong, Jinmo Jeong, Yeong sinn Ye, Jin Young Jeong, Yu Jin Kim, Selin Lim, Tae Hee Kim, Kyung Yeun Kim, Jong Uk Kim, Gwan In Kim, Do Hoon Chun, Kiho Kim, Jaejin Park, Jung Hoon Hong, Byeonghak Park, Kyubeen Kim, Sujin Jung, Kyeongrim Baek, Dongjun Cho, Jin Yoo, Kangwon Lee, Huanyu Cheng, Byung Wook Min, Hyun Jae Kim, Hojeong Jeon, Hyunjung Yi, Tae il Kim, Ki Jun Yu, Youngmee Jung, 2024, Nature Communications

Recent progress in multifunctional, reconfigurable, integrated liquid metal-based stretchable sensors and standalone systems

Jia Zhu, Jiaying Li, Yao Tong, Taiqi Hu, Ziqi Chen, Yang Xiao, Senhao Zhang, Hongbo Yang, Min Gao, Taisong Pan, Huanyu Cheng, Yuan Lin, 2024, Progress in Materials Science

Muhan Deng, Xiaofeng Li, Kui Song, Hanlin Yang, Wenkui Wei, Xiaojun Duan, Xiaoping Ouyang, Huanyu Cheng, Xiufeng Wang, 2024, Advanced Science

Bending and Stretching-Insensitive, Crosstalk-Free, Flexible Pressure Sensor Arrays for Human-Machine Interactions

Yangbo Yuan, Hongcheng Xu, Weihao Zheng, Min Liu, Sixin Li, Junyu Yan, Daren Wang, Ke Liu, Haiyan Zhang, Gang Chen, Weidong Wang, Guirong Wu, Chenyang Xue, Huanyu Cheng, Libo Gao, 2024, Advanced Materials Technologies

Wearable MXene-Graphene Sensing of Influenza and SARS-CoV-2 Virus in Air and Breath: From Lab to Clinic

Yanxiao Li, Zhekun Peng, Jiaoli Li, Congjie Wei, Shangbin Liu, Weixing Hao, Huanyu Cheng, Casey Burton, Yang Wang, Yue Wern Huang, Chang Soo Kim, Fang Yao Stephen Hou, Dong Hyun Kim, Chenglin Wu, 2024, Advanced Materials Technologies

Tianyao Zhang, Jia Zhu, Maowen Xie, Ke Meng, Guang Yao, Taisong Pan, Min Gao, Huanyu Cheng, Yuan Lin, 2024, Small

Closely Packed Stretchable Ultrasound Array Fabricated with Surface Charge Engineering for Contactless Gesture and Materials Detection

Ankan Dutta, Zhenyuan Niu, Abu Musa Abdullah, Naveen Tiwari, Md Abu Sayeed Biswas, Bowen Li, Farnaz Lorestani, Yun Jing, Huanyu Cheng, 2024, Advanced Science

Benkun Bao, Senhao Zhang, Honghua Li, Weidong Cui, Kai Guo, Yingying Zhang, Kerong Yang, Shuai Liu, Yao Tong, Jia Zhu, Yuan Lin, Huanlan Xu, Hongbo Yang, Xiankai Cheng, Huanyu Cheng, 2024, Advanced Science

Farnaz Lorestani, Xianzhe Zhang, Abu Musa Abdullah, Xin Xin, Yushen Liu, Md Mashfiqur Rahman, Md Abu Sayeed Biswas, Bowen Li, Ankan Dutta, Zhenyuan Niu, Shuvendu Das, Shishir Barai, Ke Wang, Huanyu Cheng, 2023, Advanced Functional Materials

Won Bae Han, Gwan Jin Ko, Kang Gon Lee, Donghak Kim, Joong Hoon Lee, Seung Min Yang, Dong Je Kim, Jeong Woong Shin, Tae Min Jang, Sungkeun Han, Honglei Zhou, Heeseok Kang, Jun Hyeon Lim, Kaveti Rajaram, Huanyu Cheng, Yong Doo Park, Soo Hyun Kim, Suk Won Hwang, 2023, Nature Communications

Most-Cited Papers

Jonathan A. Fan, Woon Hong Yeo, Yewang Su, Yoshiaki Hattori, Woosik Lee, Sung Young Jung, Yihui Zhang, Zhuangjian Liu, Huanyu Cheng, Leo Falgout, Mike Bajema, Todd Coleman, Dan Gregoire, Ryan J. Larsen, Yonggang Huang, John A. Rogers, 2014, Nature Communications

Bioresorbable silicon electronic sensors for the brain

Seung Kyun Kang, Rory K.J. Murphy, Suk Won Hwang, Seung Min Lee, Daniel V. Harburg, Neil A. Krueger, Jiho Shin, Paul Gamble, Huanyu Cheng, Sooyoun Yu, Zhuangjian Liu, Jordan G. McCall, Manu Stephen, Hanze Ying, Jeonghyun Kim, Gayoung Park, R. Chad Webb, Chi Hwan Lee, Sangjin Chung, Dae Seung Wie, Amit D. Gujar, Bharat Vemulapalli, Albert H. Kim, Kyung Mi Lee, Jianjun Cheng, Younggang Huang, Sang Hoon Lee, Paul V. Braun, Wilson Z. Ray, John A. Rogers, 2016, Nature on p. 71-76

Sheng Xu, Zheng Yan, Kyung In Jang, Wen Huang, Haoran Fu, Jeonghyun Kim, Zijun Wei, Matthew Flavin, Joselle McCracken, Renhan Wang, Adina Badea, Yuhao Liu, Dongqing Xiao, Guoyan Zhou, Jungwoo Lee, Ha Uk Chung, Huanyu Cheng, Wen Ren, Anthony Banks, Xiuling Li, Ungyu Paik, Ralph G. Nuzzo, Yonggang Huang, Yihui Zhang, John A. Rogers, 2015, Science on p. 154-159

Lizhi Xu, Sarah R. Gutbrod, Andrew P. Bonifas, Yewang Su, Matthew S. Sulkin, Nanshu Lu, Hyun Joong Chung, Kyung In Jang, Zhuangjian Liu, Ming Ying, Chi Lu, R. Chad Webb, Jong Seon Kim, Jacob I. Laughner, Huanyu Cheng, Yuhao Liu, Abid Ameen, Jae Woong Jeong, Gwang Tae Kim, Yonggang Huang, Igor R. Efimov, John A. Rogers, 2014, Nature Communications

Yanbing Yang, Xiangdong Yang, Ling Liang, Yuyan Gao, Huanyu Cheng, Xinming Li, Mingchu Zou, Anyuan Cao, Renzhi Ma, Quan Yuan, Xiangfeng Duan, 2019, Science on p. 1057-1062

Kyung In Jang, Ha Uk Chung, Sheng Xu, Chi Hwan Lee, Haiwen Luan, Jaewoong Jeong, Huanyu Cheng, Gwang Tae Kim, Sang Youn Han, Jung Woo Lee, Jeonghyun Kim, Moongee Cho, Fuxing Miao, Yiyuan Yang, Han Na Jung, Matthew Flavin, Howard Liu, Gil Woo Kong, Ki Jun Yu, Sang Il Rhee, Jeahoon Chung, Byunggik Kim, Jean Won Kwak, Myoung Hee Yun, Jin Young Kim, Young Min Song, Ungyu Paik, Yihui Zhang, Yonggang Huang, John A. Rogers, 2015, Nature Communications

Dissolvable metals for transient electronics

Lan Yin, Huanyu Cheng, Shimin Mao, Richard Haasch, Yuhao Liu, Xu Xie, Suk Won Hwang, Harshvardhan Jain, Seung Kyun Kang, Yewang Su, Rui Li, Yonggang Huang, John A. Rogers, 2014, Advanced Functional Materials on p. 645-658

Ki Jun Yu, Duygu Kuzum, Suk Won Hwang, Bong Hoon Kim, Halvor Juul, Nam Heon Kim, Sang Min Won, Ken Chiang, Michael Trumpis, Andrew G. Richardson, Huanyu Cheng, Hui Fang, Marissa Thompson, Hank Bink, Delia Talos, Kyung Jin Seo, Hee Nam Lee, Seung Kyun Kang, Jae Hwan Kim, Jung Yup Lee, Younggang Huang, Frances E. Jensen, Marc A. Dichter, Timothy H. Lucas, Jonathan Viventi, Brian Litt, John A. Rogers, 2016, Nature Materials on p. 782-791

High-performance biodegradable/transient electronics on biodegradable polymers

Suk Won Hwang, Jun Kyul Song, Xian Huang, Huanyu Cheng, Seung Kyun Kang, Bong Hoon Kim, Jae Hwan Kim, Sooyoun Yu, Yonggang Huang, John A. Rogers, 2014, Advanced Materials on p. 3905-3911

Large-Area Ultrathin Graphene Films by Single-Step Marangoni Self-Assembly for Highly Sensitive Strain Sensing Application

Xinming Li, Tingting Yang, Yao Yang, Jia Zhu, Li Li, Fakhr E. Alam, Xiao Li, Kunlin Wang, Huanyu Cheng, Cheng Te Lin, Ying Fang, Hongwei Zhu, 2016, Advanced Functional Materials on p. 1322-1329

News Articles Featuring Huanyu Cheng

Q&A: Sensors that monitor neurological conditions in real time

A team of researchers led by Huanyu “Larry” Cheng created a highly-sensitive and cost-effective sensor to better monitor the concentration in sweat or urine of dopamine and tyrosine, a neurotransmitter and an amino acid that are present in the brain.

$4M grant funds project to make robotic prostheses more like biological limbs

Prosthetic hands that incorporate robotics can perform dexterous self-care tasks, but they are often hard to operate, requiring a user’s constant attention with a limited number of hand functions. With a five-year, $4 million U.S. National Science Foundation grant, Penn State researchers aim to make robotic protheses more useful for people living with amputations.

Health data, faster: Wearable stretchy sensor can process, predict health data

Engineering researchers created a machine learning platform that can more efficiently analyze and predict data points collected by wearables.

A new wearable sensor can monitor sweat in real time

A team of researchers at Penn State has developed a new wearable patch that can monitor your health by analyzing your sweat

New wearable sensor makes continuous analysis of sweat possible, researchers say

A Penn State research team has created a novel wearable patch that may provide the ability fir continuous monitoring of sweat.

Penn State receives $3M grant to address insect biodiversity crisis

Penn State researchers have received a $3 million grant from the National Science Foundation to spearhead a new initiative to create novel monitoring systems for insect populations.

Low-cost, waterproof sensors may create new health-monitoring possibilities

Penn State-led team of researchers has literally put pencil to paper to create an accessible, affordable, waterproof and wearable sensor to monitor multiple vital signals.

Improved, self-healing medical sensor responds to temperature, adapts to skin

For wearable electronics to live up to their promise for health care monitoring, they need to do at least two things: transform from rigid to soft to accommodate changing structural needs, and heal their own normal wear-and-tear.

Standalone sensor system uses human movement to monitor health and environment

For mere dollars, a Penn State-led international collaboration has fabricated a self-powered, standalone sensor system capable of monitoring gas molecules in the environment or in human breath.

New soil sensor may improve efficiency of crop fertilization

Measuring temperature and nitrogen levels in soil is important for agriculture systems but detecting them apart from one another is difficult to do.