Yun Jing

Associate Professor of Acoustics

Yun Jing

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

Acoustics Wave Metamaterials Simulation Crystals Manipulators Energy Photopolymerization Imaging Techniques Membranes Diffraction Gradients Physics Band Gap Transducers Skull Symmetry Additive Energy Gap Waves Engineering Oxygenation Benchmarking Acoustic Imaging Photoacoustic Effect

Most Recent Publications

Airy-Beam-Enabled Binary Acoustic Metasurfaces for Underwater Ultrasound-Beam Manipulation

Zhongtao Hu, Yaoheng Yang, Lu Xu, Yun Jing, Hong Chen, 2022, Physical Review Applied

Jean Francois Aubry, Oscar Bates, Christian Boehm, Kim Butts Pauly, Douglas Christensen, Carlos Cueto, Pierre Gélat, Lluis Guasch, Jiri Jaros, Yun Jing, Rebecca Jones, Ningrui Li, Patrick Marty, Hazael Montanaro, Esra Neufeld, Samuel Pichardo, Gianmarco Pinton, Aki Pulkkinen, Antonio Stanziola, Axel Thielscher, Bradley Treeby, Elwin Van 'T Wout, 2022, Journal of the Acoustical Society of America on p. 1003-1019

Far-Field Subwavelength Acoustic Computational Imaging with a Single Detector

Yuan Tian, Hao Ge, Xiu Juan Zhang, Xiang Yuan Xu, Ming Hui Lu, Yun Jing, Yan Feng Chen, 2022, Physical Review Applied

Twisted pillared phononic crystal plates

Mourad Oudich, Yuanchen Deng, Yun Jing, 2022, Applied Physics Letters

Yuqi Tang, Huaiyu Wu, Paul Klippel, Bohua Zhang, Hsiao Ying Shadow Huang, Yun Jing, Xiaoning Jiang, Junjie Yao, 2022, Biomedical Engineering Letters on p. 135-145

Yuanchen Deng, Wladimir A. Benalcazar, Ze Guo Chen, Mourad Oudich, Guancong Ma, Yun Jing, 2022, Physical Review Letters

Junfei Li, Yun Jing, Steven A. Cummer, 2022, Physical Review B-Condensed Matter

Mourad Oudich, Nikhil J.R.K. Gerard, Yuanchen Deng, Yun Jing, 2022, Advanced Functional Materials

Xinsheng Fang, Nikhil J.R.K. Gerard, Zhiling Zhou, Hua Ding, Nengyin Wang, Bin Jia, Yuanchen Deng, Xu Wang, Yun Jing, Yong Li, 2021, Communications Physics

Zhenpeng Xu, Ryan Hensleigh, Nikhil JRK Gerard, Huachen Cui, Mourad Oudich, Wentao Chen, Yun Jing, Xiaoyu (Rayne) Zheng, 2021, Additive Manufacturing

Most-Cited Papers

Badreddine Assouar, Bin Liang, Ying Wu, Yong Li, Jian Chun Cheng, Yun Jing, 2018, Nature Reviews Materials on p. 460-472

Yong Li, Chen Shen, Yangbo Xie, Junfei Li, Wenqi Wang, Steven A. Cummer, Yun Jing, 2017, Physical Review Letters

A lightweight yet sound-proof honeycomb acoustic metamaterial

Ni Sui, Xiang Yan, Tai Yun Huang, Jun Xu, Fuh Gwo Yuan, Yun Jing, 2015, Applied Physics Letters

Chen Shen, Jun Xu, Nicholas X. Fang, Yun Jing, 2014, Physical Review X

Yifan Zhu, Xudong Fan, Bin Liang, Jianchun Cheng, Yun Jing, 2017, Physical Review X

Tai Yun Huang, Chen Shen, Yun Jing, 2016, Journal of the Acoustical Society of America on p. 3240-3250

Asymmetric acoustic transmission through near-zero-index and gradient-index metasurfaces

Chen Shen, Yangbo Xie, Junfei Li, Steven A. Cummer, Yun Jing, 2016, Applied Physics Letters

Weiwei Zhu, Xinsheng Fang, Dongting Li, Yong Sun, Yong Li, Yun Jing, Hong Chen, 2018, Physical Review Letters

Chen Shen, Yangbo Xie, Ni Sui, Wenqi Wang, Steven A. Cummer, Yun Jing, 2015, Physical Review Letters

Yangbo Xie, Chen Shen, Wenqi Wang, Junfei Li, Dingjie Suo, Bogdan Ioan Popa, Yun Jing, Steven A. Cummer, 2016, Scientific Reports