Xingjie Ni

Associate Professor of Electrical Engineering and Computer Science

Xingjie Ni

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Photonics Light Plasmonics Waveguides Application Polarization Atoms Metamaterials Optics And Photonics Telescopes Lasers Self Assembly Phase Modulation Dimers Mirrors Resonators Modulation Wavelength Resonance Transition Metals Trapping Monolayers Feedback Semiconductors Light Polarization

Most Recent Publications

Xingwang Zhang, Xiaojie Zhang, Yao Duan, Lidan Zhang, Xingjie Ni, 2023, Nature Communications

Peng Ju, Yuanbin Jin, Kunhong Shen, Yao Duan, Zhujing Xu, Xingyu Gao, Xingjie Ni, Tongcang Li, 2023, Nano Letters on p. 10157-10163

Lidan Zhang, Shengyuan Chang, Xi Chen, Yimin Ding, Md Tarek Rahman, Yao Duan, Mark Stephen, Xingjie Ni, 2023, Nano Letters on p. 51-57

Light Trapping in Symmetric Metasurface via Electric Octupole Resonance

Pavel D. Terekhov, Alexei V. Prokhorov, Mikhail Yu Gubin, Alexander V. Shesterikov, Xingjie Ni, Vladimir R. Tuz, Andrey B. Evlyukhin, 2023,

Smart Snapshot spectropolarimetric imaging enabled by optical metasurfaces and deep learning

Lidan Zhang, Chen Zhou, Yimin Ding, Hyunju Ahn, Shengyuan Chang, Yao Duan, Xi Chen, Md Tarek Rahman, Zhiwen Liu, Xingjie Ni, 2023,

Various Scattering Regimes of Truncated Cone Particles

Pavel Terekhov, Alexey Kuznetsov, Adrià Canós Valero, Hadi K. Shamkhi, Xingjie Ni, Vjaceslavs Bobrovs, Mikhail Rybin, Alexander S. Shalin, 2023,

Dingbowen Wang, Yizhu Chen, Tunan Xia, Mariana Claudino, Allison Melendez, Xingjie Ni, Cheng Dong, Zhiwen Liu, Jian Yang, 2023, Research

Resonant Light Trapping via Lattice-Induced Multipole Coupling in Symmetrical Metasurfaces

Alexei V. Prokhorov, Pavel D. Terekhov, Mikhail Yu Gubin, Alexander V. Shesterikov, Xingjie Ni, Vladimir R. Tuz, Andrey B. Evlyukhin, 2022, ACS Photonics on p. 3869-3875

Zhiwei Guo, Cuicui Lu, Xiao Lin, Xingjie Ni, 2022, Frontiers in Materials

Alexey V. Kuznetsov, Adrià Canós Valero, Hadi K. Shamkhi, Pavel Terekhov, Xingjie Ni, Vjaceslavs Bobrovs, Mikhail V. Rybin, Alexander S. Shalin, 2022, Scientific Reports

Most-Cited Papers

Yu Ye, Zi Jing Wong, Xiufang Lu, Xingjie Ni, Hanyu Zhu, Xianhui Chen, Yuan Wang, Xiang Zhang, 2015, Nature Photonics on p. 733-737

Yuan Meng, Yizhen Chen, Longhui Lu, Yimin Ding, Andrea Cusano, Jonathan A. Fan, Qiaomu Hu, Kaiyuan Wang, Zhenwei Xie, Zhoutian Liu, Yuanmu Yang, Qiang Liu, Mali Gong, Qirong Xiao, Shulin Sun, Minming Zhang, Xiaocong Yuan, Xingjie Ni, 2021, Light: Science and Applications

Xuexue Guo, Yimin Ding, Yao Duan, Xingjie Ni, 2019, Light: Science and Applications

Pankaj K. Jha, Xingjie Ni, Chihhui Wu, Yuan Wang, Xiang Zhang, 2015, Physical Review Letters

Shengyuan Chang, Xuexue Guo, Xingjie Ni, 2018, Annual Review of Materials Research on p. 279-302

Feedback-driven self-assembly of symmetry-breaking optical metamaterials in solution

Sui Yang, Xingjie Ni, Xiaobo Yin, Boubacar Kante, Peng Zhang, Jia Zhu, Yuan Wang, Xiang Zhang, 2014, Nature Nanotechnology on p. 1002-1006

Xuexue Guo, Yimin Ding, Xi Chen, Yao Duan, Xingjie Ni, 2020, Science advances

Lei Kang, Cheng Yu Wang, Xuexue Guo, Xingjie Ni, Zhiwen Liu, Douglas H. Werner, 2020, Nano Letters on p. 2047-2055

Yimin Ding, Xi Chen, Yao Duan, Haiyang Huang, Lidan Zhang, Shengyuan Chang, Xuexue Guo, Xingjie Ni, 2022, ACS Photonics on p. 398-404

Chihhui Wu, Alessandro Salandrino, Xingjie Ni, Xiang Zhang, 2014, Physical Review X