Rongling Wu

Director of the Center for Statistical Genetics; Professor of Public Health Sciences

Rongling Wu

Huck Affiliations

Publication Tags

Proteins Rna Binding Sites Genes Single Nucleotide Polymorphism Dna Gene Expression Titanium Tamoxifen Genomics Genome Blood Vessels Genome Wide Association Study Varying Coefficient Model Rice Surface Active Agents Rna Binding Proteins China Breast Neoplasms Covariates Prunus Predictions Feature Selection Color Therapeutics

Most Recent Publications

Implication of Melanocortin Receptor Genes in the Familial Comorbidity of Type 2 Diabetes and Depression

Mutaz Amin, Jurg Ott, Rongling Wu, Teodor T. Postolache, Claudia Gragnoli, 2022, International Journal of Molecular Sciences

The ties of brotherhood between japonica and indica rice for regional adaptation

Man Wang, Jiehu Chen, Feng Zhou, Jianming Yuan, Libin Chen, Rongling Wu, Yaoguang Liu, Qunyu Zhang, 2022, Science China Life Sciences on p. 1369-1379

The Genetic Architecture of Juvenile Growth Traits in the Conifer Torreya grandis as Revealed by Joint Linkage and Linkage Disequilibrium Mapping

Wenchong Chen, Weiwu Yu, Ang Dong, Yanru Zeng, Huwei Yuan, Bingsong Zheng, Rongling Wu, 2022, Frontiers in Plant Science

Genetic Architecture of Heterophylly: Single and Multi-Leaf Genome-Wide Association Mapping in Populus euphratica

Xuli Zhu, Fengshuo Sun, Mengmeng Sang, Meixia Ye, Wenhao Bo, Ang Dong, Rongling Wu, 2022, Frontiers in Plant Science

A statistical framework for recovering pseudo-dynamic networks from static data

Chixiang Chen, Biyi Shen, Tianzhou Ma, Ming Wang, Rongling Wu, 2022, Bioinformatics on p. 2481-2487

A graph model of combination therapies

Mengmeng Sang, Ang Dong, Shuang Wu, Feng Li, Jing Wang, Christopher Griffin, Rongling Wu, 2022, Drug Discovery Today on p. 1210-1217

Chintan K. Gandhi, Neal J. Thomas, Ye Meixia, Debbie Spear, Chenqi Fu, Shouhao Zhou, Rongling Wu, Garrett Keim, Nadir Yehya, Joanna Floros, 2022, Frontiers in Genetics

Application of titanium regulates the functional components of photosynthetic apparatus in grafted seedlings of Carya cathayensis Sarg. under shade

Daoliang Yan, Feng Song, Zhen Li, Anket Sharma, Xiaoting Xie, Tingting Wu, Xiaofei Wang, Yi He, Jiabao Chen, Qiaoyu Huang, Lu Zhao, Rongling Wu, Shihui Niu, Huwei Yuan, Bingsong Zheng, 2022, Chemosphere

Qian Wang, Ang Dong, Libo Jiang, Christopher Griffin, Rongling Wu, 2022, Cells

Most-Cited Papers

Yang Jun Wen, Hanwen Zhang, Yuan Li Ni, Bo Huang, Jin Zhang, Jian Ying Feng, Shi Bo Wang, Jim M. Dunwell, Yuan Ming Zhang, Rongling Wu, 2018, Briefings in Bioinformatics on p. 700-712

Jingyuan Liu, Runze Li, Rongling Wu, 2014, Journal of the American Statistical Association on p. 266-274

Plant grafting: how genetic exchange promotes vascular reconnection

Jing Wang, Libo Jiang, Rongling Wu, 2017, New Phytologist on p. 56-65

Kelan G. Tantisira, Amy Damask, Stanley J. Szefler, Brooke Schuemann, Amy Markezich, Jessica Su, Barbara Klanderman, Jody Sylvia, Rongling Wu, Fernando Martinez, Homer A. Boushey, Vernon M. Chinchilli, Dave Mauger, Scott T. Weiss, Elliot Israel, 2012, American Review of Respiratory Disease on p. 1286-1291

Qixiang Zhang, He Zhang, Lidan Sun, Guangyi Fan, Meixia Ye, Libo Jiang, Xin Liu, Kaifeng Ma, Chengcheng Shi, Fei Bao, Rui Guan, Yu Han, Yuanyuan Fu, Huitang Pan, Zhaozhe Chen, Liangwei Li, Jia Wang, Meiqi Lv, Tangchun Zheng, Cunquan Yuan, Yuzhen Zhou, Simon Ming Yuen Lee, Xiaolan Yan, Xun Xu, Rongling Wu, Wenbin Chen, Tangren Cheng, 2018, Nature Communications

Jinhuan Chen, Qianqian Tian, Tao Pang, Libo Jiang, Rongling Wu, Xinli Xia, Weilun Yin, 2014, BMC Genomics

Jingna Si, Jing Cui, Jin Cheng, Rongling Wu, 2015, International Journal of Molecular Sciences on p. 26303-26317

Jingna Si, Rui Zhao, Rongling Wu, 2015, International Journal of Molecular Sciences on p. 5194-5215

Zhe Wang, Ming Kang, Huabo Liu, Jiao Gao, Zhengdong Zhang, Yingyue Li, Rongling Wu, Xiaoming Pang, 2014, PLoS One

Kathryn J. Huber-Keener, Xiuping Liu, Zhong Wang, Yaqun Wang, Willard Freeman, Song Wu, Maricarmen D. Planas-Silva, Xingcong Ren, Yan Cheng, Yi Zhang, Kent Vrana, Chang Gong Liu, Jin Ming Yang, Rongling Wu, 2012, PLoS One