Rongling Wu

Director of the Center for Statistical Genetics; Professor of Public Health Sciences

Rongling Wu

Huck Affiliations

Publication Tags

Genes Proteins Single Nucleotide Polymorphism Nucleotides Polymorphism Binding Sites Dna Type 2 Diabetes Mellitus Comorbidity Rna Nucleotide Genome Depression Medical Problems Genomics Hormones Linkages Disorders Genome Wide Association Study Linkage Disequilibrium Covariates Prunus Blood Vessels Leaves Rice

Most Recent Publications

Qian Wang, Ang Dong, Jinshuai Zhao, Chen Wang, Christipher Griffin, Claudia Gragnoli, Fengxia Xue, Rongling Wu, 2022, Frontiers in Microbiology

Kaihang Li, Kexin Cheng, Haochen Wang, Qi Zhang, Yan Yang, Yi Jin, Xiaoqing He, Rongling Wu, 2022, Frontiers in Plant Science

Mutaz Amin, Shumail Syed, Rongling Wu, Teodor Tudorel Postolache, Claudia Gragnoli, 2022, International Journal of Molecular Sciences

Mutaz Amin, Jurg Ott, Derek Gordon, Rongling Wu, Teodor T. Postolache, Michael Vergare, Claudia Gragnoli, 2022, International Journal of Molecular Sciences

Junhong Du, Qianqian Zhang, Sijia Hou, Jing Chen, Jianqiao Meng, Cong Wang, Dan Liang, Rongling Wu, Yunqian Guo, 2022, Genes

Mutaz Amin, Jurg Ott, Rongling Wu, Teodor T. Postolache, Claudia Gragnoli, 2022, International Journal of Molecular Sciences

The ties of brotherhood between japonica and indica rice for regional adaptation

Man Wang, Jiehu Chen, Feng Zhou, Jianming Yuan, Libin Chen, Rongling Wu, Yaoguang Liu, Qunyu Zhang, 2022, Science China Life Sciences on p. 1369-1379

Wenchong Chen, Weiwu Yu, Ang Dong, Yanru Zeng, Huwei Yuan, Bingsong Zheng, Rongling Wu, 2022, Frontiers in Plant Science

Xuli Zhu, Fengshuo Sun, Mengmeng Sang, Meixia Ye, Wenhao Bo, Ang Dong, Rongling Wu, 2022, Frontiers in Plant Science

Most-Cited Papers

Yang Jun Wen, Hanwen Zhang, Yuan Li Ni, Bo Huang, Jin Zhang, Jian Ying Feng, Shi Bo Wang, Jim M. Dunwell, Yuan Ming Zhang, Rongling Wu, 2018, Briefings in Bioinformatics on p. 700-712

Jingyuan Liu, Runze Li, Rongling Wu, 2014, Journal of the American Statistical Association on p. 266-274

Jing Wang, Libo Jiang, Rongling Wu, 2017, New Phytologist on p. 56-65

Qixiang Zhang, He Zhang, Lidan Sun, Guangyi Fan, Meixia Ye, Libo Jiang, Xin Liu, Kaifeng Ma, Chengcheng Shi, Fei Bao, Rui Guan, Yu Han, Yuanyuan Fu, Huitang Pan, Zhaozhe Chen, Liangwei Li, Jia Wang, Meiqi Lv, Tangchun Zheng, Cunquan Yuan, Yuzhen Zhou, Simon Ming Yuen Lee, Xiaolan Yan, Xun Xu, Rongling Wu, Wenbin Chen, Tangren Cheng, 2018, Nature Communications

Chenfei Zheng, Meixia Ye, Mengmeng Sang, Rongling Wu, 2019, International Journal of Molecular Sciences

Jingna Si, Rui Zhao, Rongling Wu, 2015, International Journal of Molecular Sciences on p. 5194-5215

Jinhuan Chen, Qianqian Tian, Tao Pang, Libo Jiang, Rongling Wu, Xinli Xia, Weilun Yin, 2014, BMC Genomics

Jingna Si, Jing Cui, Jin Cheng, Rongling Wu, 2015, International Journal of Molecular Sciences on p. 26303-26317

Zhe Wang, Ming Kang, Huabo Liu, Jiao Gao, Zhengdong Zhang, Yingyue Li, Rongling Wu, Xiaoming Pang, 2014, PLoS One

Teodor T. Postolache, Laura del Bosque-Plata, Serge Jabbour, Michael Vergare, Rongling Wu, Claudia Gragnoli, 2019, American Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics on p. 186-203