Rongling Wu

Director of the Center for Statistical Genetics; Professor of Public Health Sciences

Rongling Wu

Huck Affiliations

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Proteins Binding Sites Genes Dna Rna Blood Vessels Grafting (Plants) Feature Selection Prunus Predictions China Varying Coefficient Model Color Rna Binding Proteins Covariates Genome Protein Switches Nucleotides Screening Microsatellite Repeats Population Genome Wide Association Study Machine Learning Marker

Most Recent Publications

Mutaz Amin, Nicholas Horst, Rongling Wu, Claudia Gragnoli, 2023, Journal of Ovarian Research

Ang Dong, Shuang Wu, Jincan Che, Yu Wang, Rongling Wu, 2023, Methods in Ecology and Evolution on p. 2272-2283

A personalized pharmaco-epistatic network model of precision medicine

Li Feng, Wuyue Yang, Mengdong Ding, Luke Hou, Claudia Gragnoli, Christopher Griffin, Rongling Wu, 2023, Drug Discovery Today

Christopher Griffin, Rongling Wu, 2023, Europhysics Letters

Mutaz Amin, Rongling Wu, Claudia Gragnoli, 2023, International Journal of Molecular Sciences

Critical Size and Formation Mechanism of Secondary Nuclei in Melt-Crystallized Polylactide Stereocomplex Crystals

Zhiqi Wang, Ranlong Duan, Xuan Pang, Rongling Wu, Baohua Guo, Jun Xu, 2023, Macromolecules on p. 999-1012

Han Zhang, Yige Cao, Zijian Wang, Meixia Ye, Rongling Wu, 2023, Plants

Chixiang Chen, Biyi Shen, Lijun Zhang, Tonghui Yu, Ming Wang, Rongling Wu, 2023, Bio-protocol

Ying Yang, Jiayan Wang, Yan Xu, Farhat Abbas, Dongbin Xu, Shenchen Tao, Xiaoting Xie, Feng Song, Qiaoyu Huang, Anket Sharma, Luqing Zheng, Daoliang Yan, Xiaofei Wang, Bingsong Zheng, Huwei Yuan, Rongling Wu, Yi He, 2023, Frontiers in Plant Science

Meng Qi, Shengjie Wang, Na Li, Lingfeng Li, Yue Zhang, Jingyi Xue, Jingyi Wang, Rongling Wu, Na Lian, 2023, Frontiers in Plant Science

Most-Cited Papers

Yang Jun Wen, Hanwen Zhang, Yuan Li Ni, Bo Huang, Jin Zhang, Jian Ying Feng, Shi Bo Wang, Jim M. Dunwell, Yuan Ming Zhang, Rongling Wu, 2018, Briefings in Bioinformatics on p. 700-712

Jingyuan Liu, Runze Li, Rongling Wu, 2014, Journal of the American Statistical Association on p. 266-274

Jing Wang, Libo Jiang, Rongling Wu, 2017, New Phytologist on p. 56-65

Qixiang Zhang, He Zhang, Lidan Sun, Guangyi Fan, Meixia Ye, Libo Jiang, Xin Liu, Kaifeng Ma, Chengcheng Shi, Fei Bao, Rui Guan, Yu Han, Yuanyuan Fu, Huitang Pan, Zhaozhe Chen, Liangwei Li, Jia Wang, Meiqi Lv, Tangchun Zheng, Cunquan Yuan, Yuzhen Zhou, Simon Ming Yuen Lee, Xiaolan Yan, Xun Xu, Rongling Wu, Wenbin Chen, Tangren Cheng, 2018, Nature Communications

Chenfei Zheng, Meixia Ye, Mengmeng Sang, Rongling Wu, 2019, International Journal of Molecular Sciences

Teodor T. Postolache, Laura del Bosque-Plata, Serge Jabbour, Michael Vergare, Rongling Wu, Claudia Gragnoli, 2019, American Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics on p. 186-203

Jingna Si, Rui Zhao, Rongling Wu, 2015, International Journal of Molecular Sciences on p. 5194-5215

Jinhuan Chen, Qianqian Tian, Tao Pang, Libo Jiang, Rongling Wu, Xinli Xia, Weilun Yin, 2014, BMC Genomics

Zhe Wang, Ming Kang, Huabo Liu, Jiao Gao, Zhengdong Zhang, Yingyue Li, Rongling Wu, Xiaoming Pang, 2014, PLoS One

Jingna Si, Jing Cui, Jin Cheng, Rongling Wu, 2015, International Journal of Molecular Sciences on p. 26303-26317