Mauricio Terrones

Willaman Professor of Physics; Professor of Chemistry and of Materials Science & Engineering

Mauricio Terrones

Research Summary

The Physics and Chemistry of materials at the nanoscale

Links

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Defects Graphene Transition Metals Graphite Heterojunctions Transition Element Application Lithium Selenium Nanosheets Intercalation Infrared Lasers Doping (Additives) Characterization (Materials Science) Growth Monolayers Energy Gap Stiffness Engineering Sonication Elasticity Poisson Ratio Nanosheet Chemical Properties Fabrication

Most Recent Publications

John C. Thomas, Wei Chen, Yihuang Xiong, Bradford A. Barker, Junze Zhou, Weiru Chen, Antonio Rossi, Nolan Kelly, Zhuohang Yu, Da Zhou, Shalini Kumari, Edward S. Barnard, Joshua A. Robinson, Mauricio Terrones, Adam Schwartzberg, D. Frank Ogletree, Eli Rotenberg, Marcus M. Noack, Sinéad Griffin, Archana Raja, David A. Strubbe, Gian Marco Rignanese, Alexander Weber-Bargioni, Geoffroy Hautier, 2024, Nature Communications

Temperature and power-dependent photoluminescence spectroscopy in suspended WSe<sub>2</sub> monolayer

Yuset Guerra Davila, Francisco W.N. Silva, Maykol C.D. Oliveira, Zhuohang Yu, Thais C.V. Carvalho, Clenilton C. dos Santos, Antonio G. Souza Filho, Mauricio Terrones, Rafael S. Alencar, Bartolomeu C. Viana, 2024, Journal Physics D: Applied Physics

Heterostructures coupling ultrathin metal carbides and chalcogenides

Alexander J. Sredenschek, David Emanuel Sanchez, Jiayang Wang, Yu Lei, Susan B. Sinnott, Mauricio Terrones, 2024, Nature Materials on p. 460-469

First-principles study on the electronic properties and Schottky barrier of WC/ W S2 and WC/ WS e2 heterostructures

Jiayang Wang, Alexander Sredenschek, David Sanchez, Mauricio Terrones, Susan Sinnott, 2024, Physical Review Materials

Tuning the Fermi Level of Graphene by Two-Dimensional Metals for Raman Detection of Molecules

Na Zhang, Kunyan Zhang, Min Zou, Rinu Abraham Maniyara, Timothy Andrew Bowen, Jonathon Ray Schrecengost, Arpit Jain, Da Zhou, Chengye Dong, Zhuohang Yu, He Liu, Noel C. Giebink, Joshua A. Robinson, Wei Hu, Shengxi Huang, Mauricio Terrones, 2024, ACS Nano on p. 8876-8884

Carbon-coated Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> optimized by fluorine regulation strategy for high-rate lithium-ion batteries with mixed diffusion and capacitive effects

Ziqiang Zhang, Suyang Lu, Gang Huang, Weijie Wang, Dongcai He, Yong Liu, Fan Gao, Yihan Chen, Haoran Zhan, Jun Mei, Mauricio Terrones, Yanqing Wang, Xianchun Chen, 2024, Carbon

Valery Ortiz Jimenez, Yen Pham, Da Zhou, Mingzu Liu, Florence Nugera, Vijaysankar Kalappattil, Tatiana Eggers, Khang Hoang, Dinh Duong, Mauricio Terrones Maldonado, Humberto Rodriguez Gutiérrez, Manh Phan, 2024, Advanced Science

Burcu Ozden, Teresa Aditya, Javari Cherry, Zhuohang Yu, Jean Paul Allain, Mauricio Terrones, 2024, AIP Advances

Carbon-based electromagnetic functional materials: A virtual special issue

Mao Sheng Cao, Mauricio Terrones, 2024, Carbon

Regulation of collagen-derived carbon material structures through in-situ precipitation templating for fast sodium storage

Mingyi Guo, Hao Zhang, Longbo Luo, Zheng Huang, Dingyue Zhang, Caiqin Gao, Fan Gao, Xianchun Chen, Mauricio Terrones, Yanqing Wang, 2024, Carbon

Most-Cited Papers

Recent Advances in Two-Dimensional Materials beyond Graphene

Ganesh R. Bhimanapati, Zhong Lin, Vincent Meunier, Yeonwoong Jung, Judy Cha, Saptarshi Das, Di Xiao, Youngwoo Son, Michael S. Strano, Valentino R. Cooper, Liangbo Liang, Steven G. Louie, Emilie Ringe, Wu Zhou, Steve S. Kim, Rajesh R. Naik, Bobby G. Sumpter, Humberto Terrones, Fengnian Xia, Yeliang Wang, Jun Zhu, Deji Akinwande, Nasim Alem, Jon A. Schuller, Raymond E. Schaak, Mauricio Terrones, Joshua A. Robinson, 2015, ACS Nano on p. 11509-11539

Yongji Gong, Junhao Lin, Xingli Wang, Gang Shi, Sidong Lei, Zhong Lin, Xiaolong Zou, Gonglan Ye, Robert Vajtai, Boris I. Yakobson, Humberto Terrones, Mauricio Terrones, Beng Kang Tay, Jun Lou, Sokrates T. Pantelides, Zheng Liu, Wu Zhou, Pulickel M. Ajayan, 2014, Nature Materials on p. 1135-1142

Transition metal dichalcogenides and beyond: Synthesis, properties, and applications of single- and few-layer nanosheets

Ruitao Lv, Joshua A. Robinson, Raymond E. Schaak, Du Sun, Yifan Sun, Thomas E. Mallouk, Mauricio Terrones, 2015, Accounts of Chemical Research on p. 56-64

Zhong Lin, Bruno R. Carvalho, Ethan Kahn, Ruitao Lv, Rahul Rao, Humberto Terrones, Marcos A. Pimenta, Mauricio Terrones, 2016, 2D Materials

Fast and Efficient Preparation of Exfoliated 2H MoS<sub>2</sub> Nanosheets by Sonication-Assisted Lithium Intercalation and Infrared Laser-Induced 1T to 2H Phase Reversion

Xiaobin Fan, Pengtao Xu, Dekai Zhou, Yifan Sun, Yuguang C. Li, Minh An T. Nguyen, Mauricio Terrones, Thomas E. Mallouk, 2015, Nano Letters on p. 5956-5960

Ardavan Zandiatashbar, Gwan Hyoung Lee, Sung Joo An, Sunwoo Lee, Nithin Mathew, Mauricio Terrones, Takuya Hayashi, Catalin R. Picu, James Hone, Nikhil Koratkar, 2014, Nature Communications

Beyond Graphene: Progress in Novel Two-Dimensional Materials and van der Waals Solids

Saptarshi Das, Joshua A. Robinson, Madan Dubey, Humberto Terrones, Mauricio Terrones, 2015, Annual Review of Materials Research on p. 1-27

Yingpeng Wu, Ningbo Yi, Lu Huang, Tengfei Zhang, Shaoli Fang, Huicong Chang, Na Li, Jiyoung Oh, Jae Ah Lee, Mikhail Kozlov, Alin C. Chipara, Humberto Terrones, Peishuang Xiao, Guankui Long, Yi Huang, Fan Zhang, Long Zhang, Xavier Lepró, Carter Haines, Márcio Dias Lima, Nestor Perea Lopez, Lakshmy P. Rajukumar, Ana L. Elias, Simin Feng, Seon Jeong Kim, N. T. Narayanan, Pulickel M. Ajayan, Mauricio Terrones, Ali Aliev, Pengfei Chu, Zhong Zhang, Ray H. Baughman, Yongsheng Chen, 2015, Nature Communications

Band gap engineering and layer-by-layer mapping of selenium-doped molybdenum disulfide

Yongji Gong, Zheng Liu, Andrew R. Lupini, Gang Shi, Junhao Lin, Sina Najmaei, Zhong Lin, Ana Laura Elías, Ayse Berkdemir, Ge You, Humberto Terrones, Mauricio Terrones, Robert Vajtai, Sokrates T. Pantelides, Stephen J. Pennycook, Jun Lou, Wu Zhou, Pulickel M. Ajayan, 2014, Nano Letters on p. 442-449

Zhong Lin, Amber McCreary, Natalie Briggs, Shruti Subramanian, Kehao Zhang, Yifan Sun, Xufan Li, Nicholas J. Borys, Hongtao Yuan, Susan K. Fullerton-Shirey, Alexey Chernikov, Hui Zhao, Stephen McDonnell, Aaron M. Lindenberg, Kai Xiao, Brian J. Le Roy, Marija Drndić, James C.M. Hwang, Jiwoong Park, Manish Chhowalla, Raymond E. Schaak, Ali Javey, Mark C. Hersam, Joshua Robinson, Mauricio Terrones, 2016, 2D Materials on p. 042001