Jin-Ming Yang

Professor of Pharmacology

Huck Affiliations

Publication Tags

Neoplasms Autophagy Apoptosis Therapeutics Genes Breast Neoplasms Cisplatin Nucleus Accumbens Tamoxifen Gene Expression Rna Proteins T Lymphocytes Cells Phosphotransferases Transforming Growth Factor Beta Ubiquitin Thiolesterase Thymic Stromal Lymphopoietin Crohn Disease Hypoxia Hematopoietic Stem Cells Pathology Colitis Oxidative Stress Anti Inflammatory Agents

Most Recent Papers

Mutations of genes including DNMT3A detected by next-generation sequencing in thyroid cancer

Ling Chuan Guo, Wei Dong Zhu, Xiang Yuan Ma, Hao Ni, En Jian Zhong, Yang W. Shao, Jie Yu, Dong Mei Gu, Shun Dong Ji, Hao Dong Xu, Cheng Ji, Jin Ming Yang, Yi Zhang, 2019, Cancer Biology and Therapy on p. 240-246

Insights into Roseburia intestinalis which alleviates experimental colitis pathology by inducing anti-inflammatory responses

Zhaohua Shen, Changxin Zhu, Yongsheng Quan, Jinming Yang, Wei Yuan, Zhenyu Yang, Shuai Wu, Weiwei Luo, Bei Tan, Xiaoyan Wang, 2018, Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia) on p. 1751-1760

Protective cancer vaccine using genetically modified hematopoietic stem cells

Xiaofang Xiong, Jugal Kishor Das, Jianyong Song, Bing Ni, Xingcong Ren, Jin Ming Yang, Jianxun Song, 2018, Vaccines

Correction to

Y. Cheng, X. Ren, Y. Yuan, Y. Shan, L. Li, X. Chen, L. Zhang, Y. Takahashi, J. W. Yang, B. Han, J. Liao, Y. Li, H. Harvey, A. Ryazanov, G. P. Robertson, G. Wan, D. Liu, A. F. Chen, Y. Tao, J. M. Yang, 2018, Oncogene on p. 4633-4634

eEF-2 Kinase-targeted miR-449b confers radiation sensitivity to cancer cells

Cheng Ji, Qiong Hua Xu, Ling Chuan Guo, Xiao Hui Wang, Yi Jie Ren, Hong Han Zhang, Wei Dong Zhu, Zhi Jun Ming, Yun Sheng Yuan, Xing Cong Ren, Jian Xun Song, Yan Cheng, Jin Ming Yang, Yi Zhang, 2018, Cancer Letters on p. 64-74

UCH-L1 promotes invasion of breast cancer cells through activating Akt signaling pathway

Yanhong Luo, Jianfeng He, Chunlin Yang, Matthew Orange, Xingcong Ren, Nick Blair, Tao Tan, Jin Ming Yang, Hua Zhu, 2018, Journal of supramolecular structure and cellular biochemistry on p. 691-700

Silencing of NAC1 expression induces cancer cells oxidative stress in hypoxia and potentiates the therapeutic activity of elesclomol

Yi Jie Ren, Xiao Hui Wang, Cheng Ji, Yi Di Guan, Xian Jiu Lu, Xian Rong Liu, Hong Han Zhang, Ling Chuan Guo, Qiong Hua Xu, Wei Dong Zhu, Zhi Jun Ming, Jin Ming Yang, Yan Cheng, Yi Zhang, 2017, Frontiers in Pharmacology

Nucleus accumbens-associated protein-1 promotes glycolysis and survival of hypoxic tumor cells via the HDAC4-HIF-1α axis

Y. Zhang, Y. J. Ren, L. C. Guo, C. Ji, J. Hu, H. H. Zhang, Q. H. Xu, W. D. Zhu, Z. J. Ming, Y. S. Yuan, X. Ren, J. Song, J. M. Yang, 2017, Oncogene on p. 4171-4181

Development and characterization of naive single-type tumor antigen-specific CD8<sup>+</sup> T lymphocytes from murine pluripotent stem cells

Fengyang Lei, Mohammad Haque, Praneet Sandhu, Swetha Ravi, Jianyong Song, Bing Ni, Songguo Zheng, Deyu Fang, Hongyan Jia, Jin Ming Yang, Jianxun Song, 2017, OncoImmunology

C‐Myc‐induced survivin is essential for promoting the Notch-dependent t cell differentiation from hematopoietic stem cells

Rizwanul Haque, Jianyong Song, Mohammad Haque, Fengyang Lei, Praneet Sandhu, Bing Ni, Songguo Zheng, Deyu Fang, Jin Ming Yang, Jianxun Song, 2017, Genes

Most-Cited Papers

Interaction of Sirt3 with OGG1 contributes to repair of mitochondrial DNA and protects from apoptotic cell death under oxidative stress

Y. Cheng, X. Ren, A. S.P. Gowda, Y. Shan, L. Zhang, Y. S. Yuan, R. Patel, H. Wu, K. Huber-Keener, J. W. Yang, D. Liu, T. E. Spratt, J. M. Yang, 2013, Cell Death and Disease

MK-2206, a novel allosteric inhibitor of Akt, synergizes with gefitinib against malignant glioma via modulating both autophagy and apoptosis

Yan Cheng, Yi Zhang, Li Zhang, Xingcong Ren, Kathryn J. Huber-Keener, Xiaoyuan Liu, Lei Zhou, Jason Liao, Heike Keihack, Li Yan, Eric Rubin, Jin Ming Yang, 2012, Molecular Cancer Therapeutics on p. 154-164

MiR-181a confers resistance of cervical cancer to radiation therapy through targeting the pro-apoptotic PRKCD gene

G. Ke, L. Liang, J. M. Yang, X. Huang, D. Han, S. Huang, Y. Zhao, R. Zha, X. He, X. Wu, 2013, Oncogene on p. 3019-3027

NAC1 modulates sensitivity of ovarian cancer cells to cisplatin by altering the HMGB1-mediated autophagic response

Y. Zhang, Y. Cheng, X. Ren, L. Zhang, K. L. Yap, H. Wu, R. Patel, D. Liu, Z. H. Qin, I. M. Shih, J. M. Yang, 2012, Oncogene on p. 1055-1064

Regulation of autophagy by miR-30d impacts sensitivity of anaplastic thyroid carcinoma to cisplatin

Y. Zhang, W. Q. Yang, H. Zhu, Y. Y. Qian, L. Zhou, Y. J. Ren, X. C. Ren, L. Zhang, X. P. Liu, C. G. Liu, Z. J. Ming, B. Li, B. Chen, J. R. Wang, Y. B. Liu, J. M. Yang, 2014, Biochemical Pharmacology on p. 562-570

Induction of autophagy contributes to crizotinib resistance in ALK-positive lung cancer

Cheng Ji, Li Zhang, Yan Cheng, Raj Patel, Hao Wu, Yi Zhang, Mian Wang, Shundong Ji, Chandra P. Belani, Jin Ming Yang, Xingcong Ren, 2014, Cancer Biology and Therapy on p. 570-577

Sirt3-mediated mitophagy protects tumor cells against apoptosis under hypoxia

Aimin Qiao, Kuansong Wang, Yunsheng Yuan, Yidi Guan, Xingcong Ren, Lanya Li, Xisha Chen, Feng Li, Alex F. Chen, Jianda Zhou, Jin Ming Yang, Yan Cheng, 2016, Oncotarget on p. 43390-43400

Integrated regulation of autophagy and apoptosis by EEF2K controls cellular fate and modulates the efficacy of curcumin and velcade against tumor cells

Yan Cheng, Xingcong Ren, Yi Zhang, Yu Shan, Kathryn J. Huber-Keener, Li Zhang, Scot R. Kimball, Harold Harvey, Leonard S. Jefferson, Jin Ming Yang, 2013, Autophagy on p. 208-219

Differential gene expression in tamoxifen-resistant breast cancer cells revealed by a new analytical model of RNA-seq data

Kathryn J. Huber-Keener, Xiuping Liu, Zhong Wang, Yaqun Wang, Willard Freeman, Song Wu, Maricarmen D. Planas-Silva, Xingcong Ren, Yan Cheng, Yi Zhang, Kent Vrana, Chang Gong Liu, Jin Ming Yang, Rongling Wu, 2012, PLoS One

Insights into Roseburia intestinalis which alleviates experimental colitis pathology by inducing anti-inflammatory responses

Zhaohua Shen, Changxin Zhu, Yongsheng Quan, Jinming Yang, Wei Yuan, Zhenyu Yang, Shuai Wu, Weiwei Luo, Bei Tan, Xiaoyan Wang, 2018, Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia) on p. 1751-1760