Jian Yang

Professor of Bioengineering

Jian Yang

Research Summary

Development of new biodegradable polymers for use in engineering elastic tissues such as blood vessel, tendon, ligament, and cardiac tissue, and in other applications such as biological labeling, bioimaging and drug delivery.

Huck Institutes Affiliations

Links

Most Recent Papers

Engineered Healing of Avascular Meniscus Tears by Stem Cell Recruitment

Solaiman Tarafder, Joseph Gulko, Kun Hee Sim, Jian Yang, James L. Cook, Chang H. Lee, 2018, Scientific Reports

Bone and plasma citrate is reduced in osteoporosis

Hongdong Chen, Yeyang Wang, Huaiqian Dai, Xinggui Tian, Zhong Kai Cui, Zhenguo Chen, Le Hu, Qiancheng Song, Anling Liu, Zhiyong Zhang, Guozhi Xiao, Jian Yang, Yu Jiang, Xiaochun Bai, 2018, Bone on p. 189-197

Development of Citrate-Based Dual-Imaging Enabled Biodegradable Electroactive Polymers

Dingying Shan, Sri Rajasekhar Kothapalli, Dino J. Ravnic, Ethan Gerhard, Jimin P. Kim, Jinshan Guo, Chuying Ma, Jiazhi Guo, Li Gui, Lin Sun, Di Lu, Jian Yang, 2018, Advanced Functional Materials

pH protective Y<sub>1</sub> receptor ligand functionalized antiphagocytosis BPLP-WPU micelles for enhanced tumor imaging and therapy with prolonged survival time

Zhenqi Jiang, Yuchen Tian, Dingying Shan, Yinjie Wang, Ethan Gerhard, Jianbi Xia, Rong Huang, Yan He, Aiguo Li, Jianchao Tang, Huimin Ruan, Yong Li, Juan Li, Jian Yang, Aiguo Wu, 2018, Biomaterials on p. 70-81

3D printing of poly(ε-caprolactone)/poly(D,L-lactide-co-glycolide)/hydroxyapatite composite constructs for bone tissue engineering

Kazim K. Moncal, Dong N. Heo, Kevin P. Godzik, Donna M. Sosnoski, Oliver D. Mrowczynski, Elias Rizk, Veli Ozbolat, Scott M. Tucker, Ethan M. Gerhard, Madhuri Dey, Gregory S. Lewis, Jian Yang, Ibrahim T. Ozbolat, 2018, Journal of Materials Research on p. 1-15

Constrained Gaussian process with application in tissue-engineering scaffold biodegradation

Li Zeng, Xinwei Deng, Jian Yang, 2018, IISE Transactions on p. 431-447

Positive-Feedback Regulation of Subchondral H-Type Vessel Formation by Chondrocyte Promotes Osteoarthritis Development in Mice

Jiansen Lu, Haiyan Zhang, Daozhang Cai, Chun Zeng, Pinglin Lai, Yan Shao, Hang Fang, Delong Li, Jiayao Ouyang, Chang Zhao, Denghui Xie, Bin Huang, Jian Yang, Yu Jiang, Xiaochun Bai, 2018, Journal of Bone and Mineral Research on p. 909-920

Development of tannin-inspired antimicrobial bioadhesives

Jinshan Guo, Wei Sun, Jimin Peter Kim, Xili Lu, Qiyao Li, Min Lin, Oliver Mrowczynski, Elias B. Rizk, Juange Cheng, Guoying Qian, Jian Yang, 2018, Acta Biomaterialia on p. 35-44

Construction of versatile multilayered composite nanoparticles from a customized nanogel template

Jian Zhang, Jinpeng Jia, Jimin P. Kim, Fei Yang, Xing Wang, Hong Shen, Sijia Xu, Jian Yang, Decheng Wu, 2018, Bioactive Materials on p. 87-96

Highly photostable nanogels for fluorescence-based theranostics

Dipendra Gyawali, Jimin P. Kim, Jian Yang, 2018, Bioactive Materials on p. 39-47

High-Impact Papers

Dual growth factor releasing multi-functional nanofibers for wound healing

Zhiwei Xie, Christian B. Paras, Hong Weng, Primana Punnakitikashem, Lee Chun Su, Khanh Vu, Liping Tang, Jian Yang, Kytai T. Nguyen, 2013, Acta Biomaterialia on p. 9351-9359

Injectable citrate-based mussel-inspired tissue bioadhesives with high wet strength for sutureless wound closure

Mohammadreza Mehdizadeh, Hong Weng, Dipendra Gyawali, Liping Tang, Jian Yang, 2012, Biomaterials on p. 7972-7983

Development of aliphatic biodegradable photoluminescent polymers

Jian Yang, Yi Zhang, Santosh Gautam, Li Liu, Jagannath Dey, Wei Chen, Ralph P. Mason, Carlos A. Serrano, Kevin A. Schug, Liping Tang, 2009, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. 10086-10091

Design Strategies and Applications of Tissue Bioadhesives

Mohammadreza Mehdizadeh, Jian Yang, 2013, Macromolecular Bioscience on p. 271-288

Three-dimensional manipulation of single cells using surface acoustic waves

Feng Guo, Zhangming Mao, Yuchao Chen, Zhiwei Xie, James P. Lata, Peng Li, Liqiang Ren, Jiayang Liu, Jian Yang, Ming Dao, Subra Suresh, Tony Jun Huang, 2016, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. 1522-1527

Biodegradable elastomers and silicon nanomembranes/nanoribbons for stretchable, transient electronics, and biosensors

Suk Won Hwang, Chi Hwan Lee, Huanyu Cheng, Jae Woong Jeong, Seung Kyun Kang, Jae Hwan Kim, Jiho Shin, Jian Yang, Zhuangjian Liu, Guillermo A. Ameer, Yonggang Huang, John A. Rogers, 2015, Nano Letters on p. 2801-2808

Citric acid-derived in situ crosslinkable biodegradable polymers for cell delivery

Dipendra Gyawali, Parvathi Nair, Yi Zhang, Richard T. Tran, Chi Zhang, Mikhail Samchukov, Marina Makarov, Harry K W Kim, Jian Yang, 2010, Biomaterials on p. 9092-9105

Synthesis and characterization of a biodegradable elastomer featuring a dual crosslinking mechanism

Richard T. Tran, Paul Thevenot, Dipendra Gyawali, Jung Chih Chiao, Liping Tang, Jian Yang, 2010, Soft Matter on p. 2449-2461

Design strategies for fluorescent biodegradable polymeric biomaterials

Yi Zhang, Jian Yang, 2013, Journal of Materials Chemistry B on p. 132-148

A thermoresponsive biodegradable polymer with intrinsic antioxidant properties

Jian Yang, Robert Van Lith, Kevin Baler, Ryan A. Hoshi, Guillermo A. Ameer, 2014, Biomacromolecules on p. 3942-3952