Hong Ma

Huck Distinguished Research Professor of Plant Molecular Biology; Professor of Biology

Hong Ma

Research Summary

Plant development under favorable and stressful conditions; phylogeny and evolutionary biology of plant groups containing major crops and ecologically important species.

Huck Graduate Students

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

Genes Phylogeny Genome Magnoliopsida Angiosperms Polyploidy Angiospermae Gene Transcriptome Rosaceae Radiation Arabidopsis Gene Duplication Poaceae Transcription Factors Climate Fruit Nitrogen Asteraceae Fanconi Anemia Brassicaceae Alchemilla Symbiosis Fabaceae Lettuce

Most Recent Publications

Lin‐Bo Wang, Hong Ma, Juan Lin, Journal of Systematics and Evolution

Lin Bo Wang, Hong Ma, Juan Lin, 2022, Journal of Systematics and Evolution on p. 848-858

Weichen Huang, Lin Zhang, J. Travis Columbus, Yi Hu, Yiyong Zhao, Lin Tang, Zhenhua Guo, Wenli Chen, Michael McKain, Madelaine Bartlett, Chien Hsun Huang, De Zhu Li, Song Ge, Hong Ma, 2022, Molecular Plant on p. 755-777

Lin Zhang, Xinxin Zhu, Yiyong Zhao, Jing Guo, Taikui Zhang, Weichen Huang, Jie Huang, Yi Hu, Chien Hsun Huang, Hong Ma, 2022, Molecular Biology and Evolution

Diego F. Morales-Briones, Berit Gehrke, Chien Hsun Huang, Aaron Liston, Hong Ma, Hannah E. Marx, David C. Tank, Ya Yang, 2022, Systematic Biology on p. 190-207

D Morales-Briones, B Gehrke, C Huang, A Liston, Hong Ma, H Marx, D Tank, Y Yang, 2021, Systematic biology on p. 190-207

Gene duplications and phylogenomic conflict underlie major pulses of phenotypic evolution in gymnosperms

Gregory W. Stull, Xiao Jian Qu, Caroline Parins-Fukuchi, Ying Ying Yang, Jun Bo Yang, Zhi Yun Yang, Yi Hu, Hong Ma, Pamela S. Soltis, Douglas E. Soltis, De Zhu Li, Stephen A. Smith, Ting Shuang Yi, 2021, Nature Plants on p. 1015-1025

Caifei Zhang, Chien Hsun Huang, Mian Liu, Yi Hu, Jose L. Panero, Federico Luebert, Tiangang Gao, Hong Ma, 2021, Journal of Integrative Plant Biology on p. 1273-1293

Yiyong Zhao, Rong Zhang, Kai Wen Jiang, Ji Qi, Yi Hu, Jing Guo, Renbin Zhu, Taikui Zhang, Ashley N. Egan, Ting Shuang Yi, Chien Hsun Huang, Hong Ma, 2021, Molecular Plant on p. 748-773

Xiang Li, Mingsen Yu, Pablo Bolaños-Villegas, Jun Zhang, Di'an Ni, Hong Ma, Yingxiang Wang, 2021, Plant Physiology on p. 344-360

Most-Cited Papers

The Amborella genome and the evolution of flowering plants

Claude W. DePamphilis, Jeffrey D. Palmer, Steve Rounsley, David Sankoff, Stephan C. Schuster, Jetty S.S. Ammiraju, W. Bradley Barbazuk, Srikar Chamala, Andre S. Chanderbali, Ronald Determann, Ma Hong, Paula Ralph, Jason Talag, Lynn Tomsho, Brandon Walts, Stefan Wanke, Rod A. Wing, Tien Hao Chang, Tianying Lan, Douglas E. Soltis, Siwaret Arikit, Michael J. Axtell, Saravanaraj Ayyampalayam, James M. Burnette, Emanuele De Paoli, Nina P. Farrell, Alex Harkess, Yuannian Jiao, James Leebens-Mack, Kun Liu, Wenbin Mei, Blake C. Meyers, Saima Shahid, Eric Wafula, Susan R. Wessler, Jixian Zhai, Xiaoyu Zhang, Victor A. Albert, Lorenzo Carretero-Paulet, Eric Lyons, Haibao Tang, Chunfang Zheng, Naomi S. Altman, Feng Chen, Jian Qun Chen, Vincent Chiang, Joshua P. Der, Bruno Fogliani, Chunce Guo, Jesper Harholt, Claudette Job, Dominique Job, Sangtae Kim, Hongzhi Kong, Guanglin Li, N. Li, Jie Liu, Jongsun Park, Xinshuai Qi, Loïc Rajjou, Valérie Burtet-Sarramegna, Ron Sederoff, Ying Hsuan Sun, Peter Ulvskov, Matthieu Villegente, Jia Yu Xue, Ting Feng Yeh, Xianxian Yu, Juan J. Acosta, Riva A. Bruenn, Alexandre De Kochko, Luis R. Herrera-Estrella, Enrique Ibarra-Laclette, Matias Kirst, Solon P. Pissis, Valérie Poncet, Pamela S. Soltis, 2013, Science

Liping Zeng, Qiang Zhang, Renran Sun, Hongzhi Kong, Ning Zhang, Hong Ma, 2014, Nature Communications

Yezi Xiang, Chien Hsun Huang, Yi Hu, Jun Wen, Shisheng Li, Tingshuang Yi, Hongyi Chen, Jun Xiang, Hong Ma, 2017, Molecular Biology and Evolution on p. 262-281

Chien Hsun Huang, Renran Sun, Yi Hu, Liping Zeng, Ning Zhang, Liming Cai, Qiang Zhang, Marcus A. Koch, Ihsan Al-Shehbaz, Patrick P. Edger, J. Chris Pires, Dun Yan Tan, Yang Zhong, Hong Ma, 2016, Molecular Biology and Evolution on p. 394-412

Lei Wang, Chenlong Cao, Qibin Ma, Qiaoying Zeng, Haifeng Wang, Zhihao Cheng, Genfeng Zhu, Ji Qi, Hong Ma, Hai Nian, Yingxiang Wang, 2014, BMC Plant Biology

Xu Chen, Yaofeng Wang, Bo Lv, Jie Li, Liqiong Luo, Songchong Lu, Xuan Zhang, Hong Ma, Feng Ming, 2014, Plant and Cell Physiology on p. 604-619

Ning Zhang, Liping Zeng, Hongyan Shan, Hong Ma, 2012, New Phytologist on p. 923-937

Ren Ren, Haifeng Wang, Chunce Guo, Ning Zhang, Liping Zeng, Yamao Chen, Hong Ma, Ji Qi, 2018, Molecular Plant on p. 414-428

Zhao Su, Xuan Ma, Huihong Guo, Noor Liyana Sukiran, Bin Guo, Sarah M. Assmann, Hong Ma, 2013, Plant Cell on p. 3785-3807

Liangsheng Zhang, Fei Chen, Xingtan Zhang, Zhen Li, Yiyong Zhao, Rolf Lohaus, Xiaojun Chang, Wei Dong, Simon Y.W. Ho, Xing Liu, Aixia Song, Junhao Chen, Wenlei Guo, Zhengjia Wang, Yingyu Zhuang, Haifeng Wang, Xuequn Chen, Juan Hu, Yanhui Liu, Yuan Qin, Kai Wang, Shanshan Dong, Yang Liu, Shouzhou Zhang, Xianxian Yu, Qian Wu, Liangsheng Wang, Xueqing Yan, Yuannian Jiao, Hongzhi Kong, Xiaofan Zhou, Cuiwei Yu, Yuchu Chen, Fan Li, Jihua Wang, Wei Chen, Xinlu Chen, Qidong Jia, Chi Zhang, Yifan Jiang, Wanbo Zhang, Guanhua Liu, Jianyu Fu, Feng Chen, Hong Ma, Yves Van de Peer, Haibao Tang, 2020, Nature on p. 79-84