Hong Ma

Huck Distinguished Research Professor of Plant Molecular Biology; Professor of Biology

Hong Ma

Research Summary

Plant development under favorable and stressful conditions; phylogeny and evolutionary biology of plant groups containing major crops and ecologically important species.

Huck Graduate Students

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

Genes Phylogeny Genome Magnoliopsida Angiosperms Brassicaceae Radiation Arabidopsis Transcriptome Gene Duplication Angiospermae Polyploidy Transcription Factors Brassica Napus Nitrogen Lettuce Fruit Symbiosis Essential Genes Rosaceae Asteraceae Fabaceae Fanconi Anemia Biodiversity Droughts

Most Recent Papers

Preferential retention of the slowly evolving gene in pairs of duplicates in angiosperm genomes

Lin‐Bo Wang, Hong Ma, Juan Lin, Journal of Systematics and Evolution

A well-supported nuclear phylogeny of Poaceae and implications for the evolution of C<sub>4</sub> photosynthesis

Weichen Huang, Lin Zhang, J. Travis Columbus, Yi Hu, Yiyong Zhao, Lin Tang, Zhenhua Guo, Wenli Chen, Michael McKain, Madelaine Bartlett, Chien Hsun Huang, De Zhu Li, Song Ge, Hong Ma, 2022, Molecular Plant on p. 755-777

Phylotranscriptomics Resolves the Phylogeny of Pooideae and Uncovers Factors for Their Adaptive Evolution

Lin Zhang, Xinxin Zhu, Yiyong Zhao, Jing Guo, Taikui Zhang, Weichen Huang, Jie Huang, Yi Hu, Chien Hsun Huang, Hong Ma, 2022, Molecular Biology and Evolution

Analysis of Paralogs in Target Enrichment Data Pinpoints Multiple Ancient Polyploidy Events in Alchemilla s.l. (Rosaceae)

Diego F. Morales-Briones, Berit Gehrke, Chien Hsun Huang, Aaron Liston, Hong Ma, Hannah E. Marx, David C. Tank, Ya Yang, 2022, Systematic Biology on p. 190-207

Analysis of Paralogs in Target Enrichment Data Pinpoints Multiple Ancient Polyploidy Events in Alchemilla s.l. (Rosaceae).

D Morales-Briones, B Gehrke, C Huang, A Liston, Hong Ma, H Marx, D Tank, Y Yang, 2021, Systematic biology on p. 190-207

Gene duplications and phylogenomic conflict underlie major pulses of phenotypic evolution in gymnosperms

Gregory W. Stull, Xiao Jian Qu, Caroline Parins-Fukuchi, Ying Ying Yang, Jun Bo Yang, Zhi Yun Yang, Yi Hu, Hong Ma, Pamela S. Soltis, Douglas E. Soltis, De Zhu Li, Stephen A. Smith, Ting Shuang Yi, 2021, Nature Plants on p. 1015-1025

Phylotranscriptomic insights into Asteraceae diversity, polyploidy, and morphological innovation

Caifei Zhang, Chien Hsun Huang, Mian Liu, Yi Hu, Jose L. Panero, Federico Luebert, Tiangang Gao, Hong Ma, 2021, Journal of Integrative Plant Biology on p. 1273-1293

Nuclear phylotranscriptomics and phylogenomics support numerous polyploidization events and hypotheses for the evolution of rhizobial nitrogen-fixing symbiosis in Fabaceae

Yiyong Zhao, Rong Zhang, Kai Wen Jiang, Ji Qi, Yi Hu, Jing Guo, Renbin Zhu, Taikui Zhang, Ashley N. Egan, Ting Shuang Yi, Chien Hsun Huang, Hong Ma, 2021, Molecular Plant on p. 748-773

Fanconi anemia ortholog FANCM regulates meiotic crossover distribution in plants

Xiang Li, Mingsen Yu, Pablo Bolaños-Villegas, Jun Zhang, Di'an Ni, Hong Ma, Yingxiang Wang, 2021, Plant Physiology on p. 344-360

Evolution of the Brassicaceae-specific MS5-Like family and neofunctionalization of the novel MALE STERILITY 5 gene essential for male fertility in Brassica napus

Xinhua Zeng, Hao Li, Keqi Li, Rong Yuan, Shengbo Zhao, Jun Li, Junling Luo, Xiaofei Li, Hong Ma, Gang Wu, Xiaohong Yan, 2021, New Phytologist on p. 2339-2356

Most-Cited Papers

The Amborella genome and the evolution of flowering plants

Claude W. DePamphilis, Jeffrey D. Palmer, Steve Rounsley, David Sankoff, Stephan C. Schuster, Jetty S.S. Ammiraju, W. Bradley Barbazuk, Srikar Chamala, Andre S. Chanderbali, Ronald Determann, Ma Hong, Paula Ralph, Jason Talag, Lynn Tomsho, Brandon Walts, Stefan Wanke, Rod A. Wing, Tien Hao Chang, Tianying Lan, Douglas E. Soltis, Siwaret Arikit, Michael J. Axtell, Saravanaraj Ayyampalayam, James M. Burnette, Emanuele De Paoli, Nina P. Farrell, Alex Harkess, Yuannian Jiao, James Leebens-Mack, Kun Liu, Wenbin Mei, Blake C. Meyers, Saima Shahid, Eric Wafula, Susan R. Wessler, Jixian Zhai, Xiaoyu Zhang, Victor A. Albert, Lorenzo Carretero-Paulet, Eric Lyons, Haibao Tang, Chunfang Zheng, Naomi S. Altman, Feng Chen, Jian Qun Chen, Vincent Chiang, Joshua P. Der, Bruno Fogliani, Chunce Guo, Jesper Harholt, Claudette Job, Dominique Job, Sangtae Kim, Hongzhi Kong, Guanglin Li, N. Li, Jie Liu, Jongsun Park, Xinshuai Qi, Loïc Rajjou, Valérie Burtet-Sarramegna, Ron Sederoff, Ying Hsuan Sun, Peter Ulvskov, Matthieu Villegente, Jia Yu Xue, Ting Feng Yeh, Xianxian Yu, Juan J. Acosta, Riva A. Bruenn, Alexandre De Kochko, Luis R. Herrera-Estrella, Enrique Ibarra-Laclette, Matias Kirst, Solon P. Pissis, Valérie Poncet, Pamela S. Soltis, 2013, Science

Resolution of deep angiosperm phylogeny using conserved nuclear genes and estimates of early divergence times

Liping Zeng, Qiang Zhang, Renran Sun, Hongzhi Kong, Ning Zhang, Hong Ma, 2014, Nature Communications

Resolution of brassicaceae phylogeny using nuclear genes uncovers nested radiations and supports convergent morphological evolution

Chien Hsun Huang, Renran Sun, Yi Hu, Liping Zeng, Ning Zhang, Liming Cai, Qiang Zhang, Marcus A. Koch, Ihsan Al-Shehbaz, Patrick P. Edger, J. Chris Pires, Dun Yan Tan, Yang Zhong, Hong Ma, 2016, Molecular Biology and Evolution on p. 394-412

Evolution of Rosaceae Fruit Types Based on Nuclear Phylogeny in the Context of Geological Times and Genome Duplication

Yezi Xiang, Chien Hsun Huang, Yi Hu, Jun Wen, Shisheng Li, Tingshuang Yi, Hongyi Chen, Jun Xiang, Hong Ma, 2017, Molecular Biology and Evolution on p. 262-281

RNA-seq analyses of multiple meristems of soybean

Lei Wang, Chenlong Cao, Qibin Ma, Qiaoying Zeng, Haifeng Wang, Zhihao Cheng, Genfeng Zhu, Ji Qi, Hong Ma, Hai Nian, Yingxiang Wang, 2014, BMC Plant Biology

The NAC family transcription factor OsNAP confers abiotic stress response through the ABA pathway

Xu Chen, Yaofeng Wang, Bo Lv, Jie Li, Liqiong Luo, Songchong Lu, Xuan Zhang, Hong Ma, Feng Ming, 2014, Plant and Cell Physiology on p. 604-619

Highly conserved low-copy nuclear genes as effective markers for phylogenetic analyses in angiosperms

Ning Zhang, Liping Zeng, Hongyan Shan, Hong Ma, 2012, New Phytologist on p. 923-937

Flower development under drought stress: Morphological and transcriptomic analyses reveal acute responses and long-term acclimation in Arabidopsis

Zhao Su, Xuan Ma, Huihong Guo, Noor Liyana Sukiran, Bin Guo, Sarah M. Assmann, Hong Ma, 2013, Plant Cell on p. 3785-3807

Widespread Whole Genome Duplications Contribute to Genome Complexity and Species Diversity in Angiosperms

Ren Ren, Haifeng Wang, Chunce Guo, Ning Zhang, Liping Zeng, Yamao Chen, Hong Ma, Ji Qi, 2018, Molecular Plant on p. 414-428

The water lily genome and the early evolution of flowering plants

Liangsheng Zhang, Fei Chen, Xingtan Zhang, Zhen Li, Yiyong Zhao, Rolf Lohaus, Xiaojun Chang, Wei Dong, Simon Y.W. Ho, Xing Liu, Aixia Song, Junhao Chen, Wenlei Guo, Zhengjia Wang, Yingyu Zhuang, Haifeng Wang, Xuequn Chen, Juan Hu, Yanhui Liu, Yuan Qin, Kai Wang, Shanshan Dong, Yang Liu, Shouzhou Zhang, Xianxian Yu, Qian Wu, Liangsheng Wang, Xueqing Yan, Yuannian Jiao, Hongzhi Kong, Xiaofan Zhou, Cuiwei Yu, Yuchu Chen, Fan Li, Jihua Wang, Wei Chen, Xinlu Chen, Qidong Jia, Chi Zhang, Yifan Jiang, Wanbo Zhang, Guanhua Liu, Jianyu Fu, Feng Chen, Hong Ma, Yves Van de Peer, Haibao Tang, 2020, Nature on p. 79-84