Hong Ma

Huck Distinguished Research Professor of Plant Molecular Biology; Professor of Biology

Hong Ma

Research Summary

Plant development under favorable and stressful conditions; phylogeny and evolutionary biology of plant groups containing major crops and ecologically important species.

Huck Graduate Students

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

Genes Phylogeny Genome Polyploidy Magnoliopsida Angiosperms Gene Rosaceae Transcriptome Radiation History Gene Duplication Angiospermae Arabidopsis Poaceae Transcription Factors Malus Climate Datasets Fruit Alchemilla Brassicaceae Asteraceae Biodiversity Droughts

Most Recent Publications

Lin‐Bo Wang, Hong Ma, Juan Lin, Journal of Systematics and Evolution

DNA polymerase epsilon binds histone H3.1-H4 and recruits MORC1 to mediate meiotic heterochromatin condensation

Cong Wang, Jiyue Huang, Yingping Li, Jun Zhang, Chengpeng He, Tianyang Li, Danhua Jiang, Aiwu Dong, Hong Ma, Gregory P. Copenhaver, Yingxiang Wang, 2022, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

Lin Bo Wang, Hong Ma, Juan Lin, 2022, Journal of Systematics and Evolution on p. 848-858

Phylogenomic conflict analyses in the apple genus Malus s.l. reveal widespread hybridization and allopolyploidy driving diversification, with insights into the complex biogeographic history in the Northern Hemisphere

Bin Bin Liu, Chen Ren, Myounghai Kwak, Richard G.J. Hodel, Chao Xu, Jian He, Wen Bin Zhou, Chien Hsun Huang, Hong Ma, Guan Ze Qian, De Yuan Hong, Jun Wen, 2022, Journal of Integrative Plant Biology on p. 1020-1043

Weichen Huang, Lin Zhang, J. Travis Columbus, Yi Hu, Yiyong Zhao, Lin Tang, Zhenhua Guo, Wenli Chen, Michael McKain, Madelaine Bartlett, Chien Hsun Huang, De Zhu Li, Song Ge, Hong Ma, 2022, Molecular Plant on p. 755-777

Lin Zhang, Xinxin Zhu, Yiyong Zhao, Jing Guo, Taikui Zhang, Weichen Huang, Jie Huang, Yi Hu, Chien Hsun Huang, Hong Ma, 2022, Molecular Biology and Evolution

Diego F. Morales-Briones, Berit Gehrke, Chien Hsun Huang, Aaron Liston, Hong Ma, Hannah E. Marx, David C. Tank, Ya Yang, 2022, Systematic Biology on p. 190-207

D Morales-Briones, B Gehrke, C Huang, A Liston, Hong Ma, H Marx, D Tank, Y Yang, 2021, Systematic biology on p. 190-207

Gregory W. Stull, Xiao Jian Qu, Caroline Parins-Fukuchi, Ying Ying Yang, Jun Bo Yang, Zhi Yun Yang, Yi Hu, Hong Ma, Pamela S. Soltis, Douglas E. Soltis, De Zhu Li, Stephen A. Smith, Ting Shuang Yi, 2021, Nature Plants on p. 1015-1025

Caifei Zhang, Chien Hsun Huang, Mian Liu, Yi Hu, Jose L. Panero, Federico Luebert, Tiangang Gao, Hong Ma, 2021, Journal of Integrative Plant Biology on p. 1273-1293

Most-Cited Papers

The Amborella genome and the evolution of flowering plants

Claude W. DePamphilis, Jeffrey D. Palmer, Steve Rounsley, David Sankoff, Stephan C. Schuster, Jetty S.S. Ammiraju, W. Bradley Barbazuk, Srikar Chamala, Andre S. Chanderbali, Ronald Determann, Ma Hong, Paula Ralph, Jason Talag, Lynn Tomsho, Brandon Walts, Stefan Wanke, Rod A. Wing, Tien Hao Chang, Tianying Lan, Douglas E. Soltis, Siwaret Arikit, Michael J. Axtell, Saravanaraj Ayyampalayam, James M. Burnette, Emanuele De Paoli, Nina P. Farrell, Alex Harkess, Yuannian Jiao, James Leebens-Mack, Kun Liu, Wenbin Mei, Blake C. Meyers, Saima Shahid, Eric Wafula, Susan R. Wessler, Jixian Zhai, Xiaoyu Zhang, Victor A. Albert, Lorenzo Carretero-Paulet, Eric Lyons, Haibao Tang, Chunfang Zheng, Naomi S. Altman, Feng Chen, Jian Qun Chen, Vincent Chiang, Joshua P. Der, Bruno Fogliani, Chunce Guo, Jesper Harholt, Claudette Job, Dominique Job, Sangtae Kim, Hongzhi Kong, Guanglin Li, N. Li, Jie Liu, Jongsun Park, Xinshuai Qi, Loïc Rajjou, Valérie Burtet-Sarramegna, Ron Sederoff, Ying Hsuan Sun, Peter Ulvskov, Matthieu Villegente, Jia Yu Xue, Ting Feng Yeh, Xianxian Yu, Juan J. Acosta, Riva A. Bruenn, Alexandre De Kochko, Luis R. Herrera-Estrella, Enrique Ibarra-Laclette, Matias Kirst, Solon P. Pissis, Valérie Poncet, Pamela S. Soltis, 2013, Science

Liping Zeng, Qiang Zhang, Renran Sun, Hongzhi Kong, Ning Zhang, Hong Ma, 2014, Nature Communications

Yezi Xiang, Chien Hsun Huang, Yi Hu, Jun Wen, Shisheng Li, Tingshuang Yi, Hongyi Chen, Jun Xiang, Hong Ma, 2017, Molecular Biology and Evolution on p. 262-281

Lei Wang, Chenlong Cao, Qibin Ma, Qiaoying Zeng, Haifeng Wang, Zhihao Cheng, Genfeng Zhu, Ji Qi, Hong Ma, Hai Nian, Yingxiang Wang, 2014, BMC Plant Biology

Chien Hsun Huang, Renran Sun, Yi Hu, Liping Zeng, Ning Zhang, Liming Cai, Qiang Zhang, Marcus A. Koch, Ihsan Al-Shehbaz, Patrick P. Edger, J. Chris Pires, Dun Yan Tan, Yang Zhong, Hong Ma, 2016, Molecular Biology and Evolution on p. 394-412

Xu Chen, Yaofeng Wang, Bo Lv, Jie Li, Liqiong Luo, Songchong Lu, Xuan Zhang, Hong Ma, Feng Ming, 2014, Plant and Cell Physiology on p. 604-619

Liangsheng Zhang, Fei Chen, Xingtan Zhang, Zhen Li, Yiyong Zhao, Rolf Lohaus, Xiaojun Chang, Wei Dong, Simon Y.W. Ho, Xing Liu, Aixia Song, Junhao Chen, Wenlei Guo, Zhengjia Wang, Yingyu Zhuang, Haifeng Wang, Xuequn Chen, Juan Hu, Yanhui Liu, Yuan Qin, Kai Wang, Shanshan Dong, Yang Liu, Shouzhou Zhang, Xianxian Yu, Qian Wu, Liangsheng Wang, Xueqing Yan, Yuannian Jiao, Hongzhi Kong, Xiaofan Zhou, Cuiwei Yu, Yuchu Chen, Fan Li, Jihua Wang, Wei Chen, Xinlu Chen, Qidong Jia, Chi Zhang, Yifan Jiang, Wanbo Zhang, Guanhua Liu, Jianyu Fu, Feng Chen, Hong Ma, Yves Van de Peer, Haibao Tang, 2020, Nature on p. 79-84

Ren Ren, Haifeng Wang, Chunce Guo, Ning Zhang, Liping Zeng, Yamao Chen, Hong Ma, Ji Qi, 2018, Molecular Plant on p. 414-428

Zhao Su, Xuan Ma, Huihong Guo, Noor Liyana Sukiran, Bin Guo, Sarah M. Assmann, Hong Ma, 2013, Plant Cell on p. 3785-3807

Jian Zhang, Xin Xing Fu, Rui Qi Li, Xiang Zhao, Yang Liu, Ming He Li, Arthur Zwaenepoel, Hong Ma, Bernard Goffinet, Yan Long Guan, Jia Yu Xue, Yi Ying Liao, Qing Feng Wang, Qing Hua Wang, Jie Yu Wang, Guo Qiang Zhang, Zhi Wen Wang, Yu Jia, Mei Zhi Wang, Shan Shan Dong, Jian Fen Yang, Yuan Nian Jiao, Ya Long Guo, Hong Zhi Kong, An Ming Lu, Huan Ming Yang, Shou Zhou Zhang, Yves Van de Peer, Zhong Jian Liu, Zhi Duan Chen, 2020, Nature Plants on p. 107-118