Hong-Gang Wang

Professor of Pharmacology

Hong-Gang Wang

Publication Tags

Membranes Autophagy Apoptosis Neoplasms Proteins Neuroblastoma Therapeutics Peptides Caspase 8 Endosomal Sorting Complexes Required For Transport Death Domain Receptor Signaling Adaptor Proteins Autophagosomes Acute Myeloid Leukemia Marinopyrrole A Sphingolipids Extracellular Vesicles Neoplasm Metastasis Abt 737 Cell Death Pharmaceutical Preparations Cell Survival Protein Leukemia Transient Receptor Potential Channels Chemical Activation

Most Recent Publications

Iwona Hirschler-Laszkiewicz, Fernanda Festa, Suming Huang, George Lucian Moldovan, Claudia Nicolae, Ashna Dhoonmoon, Lei Bao, Kerry Keefer, Shu jen Chen, Hong Gang Wang, Joseph Y. Cheung, Barbara A. Miller, 2022, Scientific Reports

Shouhao Zhou, Xinyi Liu, Xinying Fang, Vernon M. Chinchilli, Michael Wang, Hong Gang Wang, Nikolay V. Dokholyan, Chan Shen, J. Jack Lee, 2022, eLife

Xiaoming Liu, Carson A. Wills, Longgui Chen, Jiawen Zhang, Yuanjun Zhao, Mi Zhou, Jeffrey M. Sundstrom, Todd Schell, Vladimir S. Spiegelman, Megan M. Young, Hong Gang Wang, 2022, Journal for ImmunoTherapy of Cancer

Christa N. Grant, Carson A. Wills, Xiaoming Liu, Vladimir S. Spiegelman, Hong Gang Wang, 2022, In Vivo on p. 49-56

Emmanuel K. Teye, Shasha Lu, Fangyuan Chen, Wenrui Yang, Thomas Abraham, Douglas B. Stairs, Hong Gang Wang, Gregory S. Yochum, Robert A. Brodsky, Jeffrey J. Pu, 2021, Scientific Reports

Yansheng Ye, Guifang Wang, Maria C. Bewley, Hong-Gang Wang, Fang Tian, 2021, Biomolecular NMR Assignments on p. 421-425

David J. Wooten, Melat Gebru, Hong Gang Wang, Réka Albert, 2021, Journal of Personalized Medicine

Tatsuya Hattori, Yoshinori Takahashi, Longgui Chen, Zhenyuan Tang, Carson A. Wills, Xinwen Liang, Hong Gang Wang, 2021, Cell Death and Differentiation on p. 657-670

Carson A. Wills, Xiaoming Liu, Longgui Chen, Yuanjun Zhao, Christopher M. Dower, Jeffrey Sundstrom, Hong Gang Wang, 2021, Cancer Research on p. 452-463

Most-Cited Papers

Megan M. Young, Yoshinori Takahashi, Osman Khan, Sungman Park, Tsukasa Hori, Jong Yun, Arun K. Sharma, Shantu Amin, Chang Deng Hu, Jianke Zhang, Mark Kester, Hong Gang Wang, 2012, Journal of Biological Chemistry on p. 12455-12468

Megan M. Young, Mark Kester, Hong Gang Wang, 2013, Journal of Lipid Research on p. 5-19

Yoshinori Takahashi, Haiyan He, Zhenyuan Tang, Tatsuya Hattori, Ying Liu, Megan M. Young, Jacob M. Serfass, Longgui Chen, Melat Gebru, Chong Chen, Carson A. Wills, Jennifer M. Atkinson, Han Chen, Thomas Abraham, Hong Gang Wang, 2018, Nature Communications

Yonghua Yang, Warren Fiskus, Bao Yong, Peter Atadja, Yoshinori Takahashi, Tej K. Pandita, Hong Gang Wang, Kapil N. Bhalla, 2013, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. 6841-6846

Avinash Muppidi, Kenichiro Doi, Selvakumar Edwardraja, Eric J. Drake, Andrew M. Gulick, Hong Gang Wang, Qing Lin, 2012, Journal of the American Chemical Society on p. 14734-14737

Kenichiro Doi, Rongshi Li, Shen Shu Sung, Hongwei Wu, Yan Liu, Wanda Manieri, Gowdahalli Krishnegowda, Andy Awwad, Alden Dewey, Xin Liu, Shantu Amin, Chunwei Cheng, Yong Qin, Ernst Schonbrunn, Gary Daughdrill, Thomas P. Loughran, Said Sebti, Hong Gang Wang, 2012, Journal of Biological Chemistry on p. 10224-10235

Christopher M. Dower, Carson A. Wills, Steven M. Frisch, Hong Gang Wang, 2018, Autophagy on p. 1110-1128